Про нас

Спілка жінок України (СЖУ) є всеукраїнським добровільним неприбутковим об’єднанням фізичних осіб та жіночих громадських організацій, діяльність яких базується на принципах свободи, справедливості, рівності, толерантності, законності та гуманізму. Головними статутними завданнями Спілки жінок України є збереження миру і злагоди у суспільстві, захист економічних, політичних і соціальних інтересів і прав жінок, сприяння залученню жінок до управління справами суспільства і держави, консолідація діяльності всеукраїнських громадських жіночих організацій за для активізації жіночого руху в країні, організація навчання для подолання жіночого безробіття в умовах ринкових відносин, підтримка та розвиток прямих контактів і зв’язків з українськими та міжнародними громадськими організаціями та вступ до них. Спілка жінок України є співзасновником Національної Ради жінок України.

Членство у Спілці є добровільним і ґрунтується на принципах індивідуального членства. Членами Спілки можуть бути громадяни України, які досягли 18 років , а також представники іноземних держав, що перебувають в Україні на законних підставах, визнають Статут і приймають участь у її діяльності. Колективними членами Спілки можуть бути обласні, міські, районні, сільські та інші громадські організації, які виявили бажання бути членами Спілки.

Членство у Спілці не сумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової та релігійної ворожнечі.

Вищим керівним органом СЖУ є З’їзд. В період між З'їздами роботою Спілки керує Рада. Поточну діяльність організовує Президія на чолі з Головою Спілки.

Iсторія Спілки

завантажити документ

Керівні органи спілки

завантажити документ

Статут

завантажити документ

Свідоцтво про реєстрацію ГО

завантажити документ