03.04.2015 14:52:00

Результати VIII Звітно-виборної Конференції Спілки жінок України

3 квітня 2015 року відбулася VIII Звітно – виборна Конференція Спілки жінок України.

Зі звітною доповіддю виступила Голова Спілки жінок України Марія Орлик.

Заслухавши та обговоривши доповідь, Конференція відзначила, що у звітному періоді Спілка жінок України, регіональні жіночі осередки брали участь у суспільно-політичному житті, виконуючи статутні завдання. Організація виважено і послідовно проводила роботу по захисту жінок, використовуючи з цією метою різні форми і методи роботи, сприяла формуванню позитивного іміджу Спілки. Організація плідно співпрацювала з Міністерством соціальної політики України, Київською міською та обласними державними адміністраціями, Національною Радою жінок України, Товариством Червоного Хреста, Радою ветеранів України та іншими громадськими об'єднаннями, а також творчими спілками.

Значна увага приділялася реалізації критичних зауважень і пропозицій, висловлених на VII звітно-виборчої конференції. Виконуючи їх, Спілка направляла свою діяльність на допомогу безробітним жінкам, сприяючи запобіганню дискримінації щодо жінок, на підтримку жінок-матерів, попередження насильства в сім'ї. Активісти обласних організацій з усіх регіонів докладали багато зусиль до збереження злагоди і миру в суспільстві, допомоги біженцям із зони бойових дій.

У звітному періоді Спілкою було проведено ряд важливих та змістовних акцій. Незважаючи на складні економічну і політичну ситуації в державі, вдалося зберегти мережу обласних осередків.

Разом з тим Конференція відзначає, що в діяльності Спілки жінок України є чимало невикористаних резервів, які необхідно реалізувати в наступному звітному періоді. В окремих областях не створені районні та первинні осередки, недостатньо приділялася увага залученню молоді. Важливими для Спілки залишаються питання рекомендації членів організації на керівні посади в центральні та місцеві органи влади, а також участі у виборчих кампаніях з метою збільшення кількості жінок-депутатів в радах різних рівнів.

VIII звітно-виборна конференція Спілки жінок України постановила:

 • Діяльність Спілки жінок України за період з 21 жовтня 2011 по 3 квітня 2015 визнати задовільною;
 • Схвалити зміни та доповнення до Статуту Спілки жінок України;
 • Головними завданнями Спілки жінок України вважати діяльність, спрямовану на підвищення статусу жінок в суспільстві та покращення їх соціального стану;
 • використання всіх наданих законодавством України коштів по подоланню явищ дискримінації, насильства, приниження людської гідності жінки та реалізації положень та рекомендацій міжнародних правових документів, до яких приєдналася Україна;
 • В основу практичної діяльності Спілки жінок України, обласних, міських і районних організацій на наступний період покласти організаційне зміцнення жіночих об'єднань, активізації роботи зі створення первинних осередків за місцем роботи, навчання та проживання, поповнення організацій молоддю. Особливу увагу приділяти вирішенню проблем виховання дітей та підлітків, об'єднання зусиль з іншими структурами щодо попередження дитячої злочинності та безпритульності. Посилити співпрацю з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, використовувати різні форми і методи роботи, в тому числі участь у роботі Національної Ради жінок України. Активно брати участь у підготовці та проведенні виборів;
 • Проводити цілеспрямовану роботу серед різних категорій жінок і в першу чергу серед безробітних, багатодітних та одиноких. Зміцнювати співробітництво з волонтерськими, благодійними організаціями, жіночими осередками прикордонників з метою соціального захисту, психологічної допомоги сім'ям загиблих та постраждалим воїнам під час бойових дій;
 • Обласним та міським організаціям посилити роботу з навчання активу, систематично проводити навчально-методичні семінари та тематичні конференції, зокрема з ведення малого бізнесу в умовах інформаційного суспільства. Залучати до співпраці жінок, які мають досвід успішної підприємницької діяльності;
 • Вивчати і поширювати досвід успішної роботи обласних, районних організацій;
 • Підтримувати і налагоджувати нові ділові зв'язки з неурядовими творчими спілками, міжнародними, громадськими організаціями різних регіонів України;
 • Продовжити активну роботу з висвітлення діяльності організацій Спілки жінок усіх рівнів у засобах масової інформації;
 • Новообраній Президії Спілки жінок України до 5 червня 2015 розробити план заходів щодо реалізації зауважень і пропозицій, висловлених делегатами конференції.

Конференція вважає, що наступні роки мають стати роками організаційного зміцнення, омолодження та активізації діяльності Союзу, збереження миру в країні, посилення її впливу на соціально-економічні процеси і розширення участі жінок в управлінні державою.

За рекомендацією Марії Орлик, Головою Спілки жінок України Конференція одноголосно обрала Леокадію Герасименко. Марію Андріївну Орлик обрали Почесною Головою СЖУ.