15.03.2016 17:34:34

РЕЗОЛЮЦІЯ

14 березня проект Резолюції обговорювала модератор Світлана Демчак з учасниками семінару в трьох группах. Було зроблено більш ніж 30 доповнень та уточнень. А 15 березня проект Резолюції був прийнят в цілому.

РЕЗОЛЮЦІЯ

прийнята 15 березня 2016 р. зборами Спілки жінок України в м. Києві

Спілка жінок України - співорганізатор проекту «Миротворення в Україні: роль жінок», метою якого є утвердження та підвищення ролі жінок у царині миротворення в Україні, використання потенціалу жінок як об’єднавчого чинника для українського суспільства, створення платформи для постійного діалогу між жінками з різних регіонів країни, разом з жінками-учасницями даного проекту з усіх областей України та з Республіки Молдова за підсумком проведених двадцяти регіональних семінарів КОНСТАТУЮТЬ:

здійснена Російською Федерацією анексія Криму, вторгнення російських військ та найманців на Сході України в Луганській та Донецькій областях кардинально змінили життя українців не лише в цих регіонах, але і на всій території України. Військові дії в зоні АТО спричинили: загибель та каліцтво десятків тисяч громадян держави; вимушеними переселенцями стали понад 2 мільйонів українців; виникли серйозні проблеми із захистом громадян з особливими потребами, людей похилого віку; відбулося загострення міжособистісних, родинних конфліктів та різке зниження рівня життя всього населення України;

трагічних наслідків цього конфлікту зазнали жінки та діти, які опинилися в зоні військових дій, на анексованих та непідконтрольних Україні територіях - тисячі з них постраждали від спровокованого конфліктом насильства, діти не лише втратили можливість навчання в школах та дошкільних закладах, але й отримали психологічні та фізичні травми;

величезних втрат зазнало населення місцевих громад – значно погіршився загальний економічний стан українців, пошкоджено інфраструктуру населених пунктів, суттєво погіршилось надання соціальних послуг незахищеним верствам населення, виникли значні проблеми у сфері охорони здоров’я, освіти та культури;

перед суспільством та державою постали нові виклики, пов’язані з наданням допомоги внутрішньо переміщеним особам, незахищеним верствам населення, учасникам АТО, сім’ям загиблих бійців.

В нових історичних для України реаліях особливої ваги набуває роль жінок, які докладають усіх можливих зусиль до припинення збройного протистояння, врегулювання конфлікту та забезпечення суспільного процесу миротворення.

Підкреслюючи, що одним із найвагоміших результатів проведення практичних регіональних семінарів стало встановлення широкого суспільного діалогу між жінками з різних регіонів держави, жінки України:

ЗАКЛИКАЮТЬ Президента України, Кабінет Міністрів та Верховну Раду України, міжнародну спільноту докласти усіх необхідних зусиль щодо виконання Резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 «Жінки, мир, безпека», залучати жінок до прийняття рішень у межах національних, регіональних та міжнародних інститутів з питань запровадження механізмів припинення, врегулювання і вирішення військового конфлікту на Сході України;

НАПОЛЯГАЮТЬ на:

- посиленні міжнародного тиску на Російську Федерацію як країну-агресора, що розв’язала військовий конфлікт проти суверенної держави України, з метою виконання Мінських угод щодо припинення військових дій, закриття кордонів, звільнення усіх військових та цивільних полонених, ув’язнених на території Російської Федерації та на непідконтрольних Україні територіях, шляхом обміну «Всіх на всіх!»;

- дотриманні Російською Федерацією норм міжнародного права щодо військовополонених, щодо жінок, дівчат та дітей як цивільних осіб відповідно з Женевськими конвенціями 1949 року, Конвенцією про біженців 1951 року, Конвенцією щодо ліквідації усіх форм дискримінації по відношенню до жінок 1979 року, Конвенцією Організації Об’єднаних Націй про права дитини 1989 року;

- виконанні положень Резолюції Ради Безпеки ООН №1325 «Жінки, мир, безпека», Пекінської декларації та Платформи дій, прийнятих на четвертій Всесвітній конференції зі становища жінок та розширення співпраці з міжнародними організаціями, в тому числі Фондом розвитку в інтересах жінок та Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй, з урахуванням гендерних аспектів при розв’язанні військового конфлікту в процесі миротворення.

ПРОПОНУЮТЬ реалізувати план дій, що передбачає наступне:

1. Широке залучення жінок до участі в процесах державного управління на національному та місцевому рівні, підтримка громадських ініціатив з метою надання цільової допомоги населенню; участі в мирних переговорах та миротворчих ініціативах та заходах, що мають на меті підтримання суспільного порозуміння, збереження людських життів, встановлення шляхів подолання конфліктів.

2. Проведення широкого діалогу жінок з суспільством повинно стати ефективним інструментом формування довіри та досягнення взаєморозуміння. Спілкування та взаємодія з іншими родинами, а передусім, з родинами вимушених переселенців та тими, що опинилися в прифронтовій зоні, з родинами військовослужбовців. Першочергову увагу приділити дітям та людям з особливими потребами. Важливо в ході такого діалогу обирати шляхи компромісу, взаємних поступок і прощення, які приведуть до відновлення довіри між громадянами, різними групами українського суспільства та досягнення спільних цілей. Визначальними принципами такого діалогу має бути толерантність, взаємоповага, співпраця, духовна спорідненість.

3. Пошук і формування об’єднавчих цінностей, які мають бути взяті за основу вирішення питань миру та реалізації миротворення. На цьому шляху важливо подолати наслідки негативного впливу інформаційної пропаганди, формувати спільні цінності на основі загальнолюдських цінностей.

4. З метою вироблення спільних ефективних інструментів та вироблення стратегічного плану дій, спрямованого на подолання наслідків збройного конфлікту провести парламентські слухання «Миротворення в Україні: роль жінок».

Направити дану Резолюцію Президенту України, Кабінету Міністрів та Верховній Раді України, а також державам-гарантам суверенітету та безпеки України згідно Будапештського меморандуму про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї – США, Великій Британії, жінкам-світовим лідерам, міжнародним жіночим організаціям.

Оприлюднити дану Резолюція на офіційному сайті Спілки жінок України та в засобах масової інформації.

Голова Спілки жінок України

Л.В. ГЕРАСИМЕНКО